PUBLICYSTYKA

Stały felieton w kwartalnikach „Film&TV Kamera” (2002-2009) oraz „FilmPRO” (2010-2017)

Korespondencja z realizacji filmów, wywiady: Film, Gazeta Wrocławska, Wieczór Wrocławia Wybór innych: Merkuriusz Polski: „Zamknięte koło czyli rynek reklamy w Polsce”,1996; Opracowanie na konferencję naukową Uniwersytetu Śląskiego: ”Kierunki rozwoju telewizji w Polsce”,1996; Felietony w Life Video -12/99 oraz Reżyser (dodatku do KINA) nr 1 i 3 /2000 „Jak sprzedać film?”, ”Zmiany w prawie filmowym”; Cinema 3/2001 „Efekty specjalne w filmie Gladiator”, nr 3/2001 KINO nr 1/2005 „Tego nie można zatrzymać” – efekty specjalne

Artykuły w pismach: Film, Ekran, Kino, Fantastyka; Magazyn Filmowy SFP (2019-2022) na temat nauczania scenariopisarstwa, nomenklatury w prawidłowym nazewnictwie okresów produkcji filmu oraz rzeczywistych okoliczności przerwania produkcji filmu „Na srebrnym globie”

WYKŁADY

Autor branżowych artykułów do portalu http://www.kipa.pl  oraz http://sfp.org.pl

Autor „Wykazu obowiązków członków ekipy filmowej”, publikowany od 2012 na portalu http://www.kipa.pl – w rubryce „produkcja/ekipa filmowa”

Skrypt „Technika produkcji filmowej” opublikowany w internecie na http://www.forumfilmowe.art.pl (portal zlikwidowany) 2006

Opracowanie na prawach maszynopisu „Scenariusz jako wszechstronna podstawa produkcji filmu fabularnego – na przykładzie polskiej kinematografii w l.1945-2000”, 2010

Wykłady i konspekty z prezentacjami – wybór (uwaga – w wypadku systemu Sway, po wejściu na stronę prezentacji kliknij Odtwórz; uzyskanie kolejnych plansz – strzałką w dół; odtwarzanie klipów – Play); udostępnianie za zgodą autora © MJZ

Warunki filmowania w Polsce – 2016

https://sway.com/AXRDGSx3j4BI7OFT?ref=Link&loc=play

Normatyw umowy między producentem a scenarzystą – 2016

https://sway.com/o1rZ2F1ANhDwqjdM?ref=Link&loc=play

Kosztorys filmu fabularnego – 2016

https://sway.com/fHtivHDabTv41sCR?ref=Link&loc=play

Światło w filmie – 2017

https://sway.com/eQRc5QiD5VBQykyE?ref=Link

Technika zdjęciowa – 2017

https://sway.com/kY3n8ugpe6MAKNC7?ref=Link

Prawa do wizerunku – 2017

https://sway.com/U9i0YAabJ0ZvHSJU?ref=Link

Mały (żartobliwy) słownik:

https://sway.office.com/zdVSkaMeepu55LfS?ref=Link

Pirotechnika w filmie:

https://sway.office.com/3EflMB3M4S7eWCEi?ref=Link

Zwierzęta w filmie:

https://sway.office.com/zkswx8gLbawAY11B?ref=Link

Muzyka w filmie – cz.1.:

https://sway.office.com/T5kWMIVtIlv23Ex9?ref=Link

Muzyka w filmie – cz.2.:

https://sway.office.com/0civhOZUG3EAl8OC?ref=Link

Muzyka w filmie – cz.3.:

https://sway.office.com/3BBJUzZ4aJlLElJX?ref=Link

Postprodukcja filmu fabularnego:

https://sway.office.com/RsBiJeUYHm02tgU7?ref=Link

Seminarium dyplomowe (dla WSF):

https://sway.office.com/UG0WMjqmIh9hWwcE?ref=Link

Seminarium dyplomowe II (dla WSF):

https://sway.office.com/I8iGTfAi80zu4m58?ref=Link