PUBLICYSTYKA

Artykuły w pismach: Film, Ekran, Kino, Fantastyka, prasa branżowa

Korespondencja z realizacji filmów, wywiady: Film, Gazeta Wrocławska, Wieczór Wrocławia

Wybór: Merkuriusz Polski: „Zamknięte koło czyli rynek reklamy w Polsce”,1996; Opracowanie na konferencję naukową Uniwersytetu Śląskiego: ”Kierunki rozwoju telewizji w Polsce”,1996; Felietony w Life Video -12/99 oraz Reżyser (dodatku do KINA) nr 1 i 3 /2000 „Jak sprzedać film?”, ”Zmiany w prawie filmowym”; Cinema 3/2001 „Efekty specjalne w filmie Gladiator”, nr 3/2001 KINO nr 1/2005 „Tego nie można zatrzymać” – efekty specjalne

Stały felieton w kwartalniku „Film&TV Kamera” (2002-2009)

Cykliczne artykuły w kwartalniku „FilmPRO” (2010-2017)

 

WYKŁADY

Autor branżowych artykułów do portalu http://www.portalfilmowy.pl oraz http://www.kipa.pl

Autor „Wykazu obowiązków członków ekipy filmowej”, publikowany od 2012 na portalu http://www.audiowizualni.pl lub http://www.kipa.pl – w rubryce „produkcja/ekipa filmowa”

Skrypt „Technika produkcji filmowej” opublikowany w internecie na http://www.forumfilmowe.art.pl (portal zlikwidowany) 2006

Opracowanie na prawach maszynopisu „Scenariusz jako wszechstronna podstawa produkcji filmu fabularnego – na przykładzie polskiej kinematografii w l.1945-2000”, 2010

 

Wykłady i konspekty z prezentacjami – wybór (uwaga – w wypadku systemu Sway, po wejściu na stronę prezentacji kliknij Odtwórz; uzyskanie kolejnych plansz – strzałką w dół; odtwarzanie klipów – Play); udostępnianie za zgodą autora © MJZ

Warunki filmowania w Polsce – 2016

https://sway.com/AXRDGSx3j4BI7OFT?ref=Link&loc=play

 

Normatyw umowy między producentem a scenarzystą – 2016

https://sway.com/o1rZ2F1ANhDwqjdM?ref=Link&loc=play

 

Kosztorys filmu fabularnego – 2016

https://sway.com/fHtivHDabTv41sCR?ref=Link&loc=play

 

Światło w filmie – 2017

https://sway.com/eQRc5QiD5VBQykyE?ref=Link

 

Technika zdjęciowa – 2017

https://sway.com/kY3n8ugpe6MAKNC7?ref=Link

 

Prawa do wizerunku – 2017

https://sway.com/U9i0YAabJ0ZvHSJU?ref=Link

 

Inne opracowania i prezentacje będą dostępne cyklicznie, także w trybie odrębnym, poza www